5 Trainingsfases en Trainingsdoelen

Er zijn in Aikishintai verschillende fases voor de ontwikkeling van lichaam en geest. In eerste instantie probeer je om elk van de drie vlakken waarin we bewegen, te herkennen. Wanneer deze waarneming groeit, kunnen de vlakken worden geïntegreerd, zodat je tegelijkertijd in meerdere vlakken beweegt. Uiteindelijk is het doel om een spanningsboog te creëren die zowel dynamisch als ontspannen is, zodat we onmiddellijk en vrij in meerdere richtingen kunnen bewegen. Dit alles vindt plaats in 5 fases: 

Ikkyo
In het eerste stadium ligt de nadruk op bewustwording en beweging in een enkelvoudig vlak. De training richt zich op de werking van ten chi jin of tian di ren (hemel – aarde – mens). Je werkt toe naar een grondig begrip van de manier waarop lichaam en verstand de ‘polen’ van hemel en aarde verbinden. Daarbij oefen je duwen en trekken op een enkel vlak terwijl je de basis van ten chi jin intact houdt. We beoefenen onder meer zhan zhuang (oefenen in staan), het zg. ‘pulling silk’, duwtesten, en duwen met een partner vanuit hurkzit.

Nikyo
In de tweede fase leer je je energie te gebruiken in twee vlakken tegelijkertijd. Dit kan bijvoorbeeld door je energie te verruimen en te verdichten, door omhoog en omlaag te bewegen of door te duwen en trekken. Je gaat merken dat door het bewegen in twee vlakken tegelijk spiraalvormen gaan ontstaan. We werken op dit niveau onder andere met rotatie rond de centrale lichaams-as, het activeren van tanden en koshi, duwtesten in beweging en andere oefeningen waarbij we elkaar vastpakken.

Sankyo
In de derde fase oefenen we met beweging in twee vlakken tegelijkertijd, zodanig dat de gecombineerde krachten een derde vlak doorkruisen. Een voorbeeld: je oefent met het bewegen van je boven- en onderlichaam als één geheel, terwijl je op hetzelfde moment in twee verschillende richtingen invloed op je tegenstander uitoefent. De doorkruising van het derde vlak ontstaat door de verschillende bewegingen met elkaar te combineren en deze in de botten of lichaamsmassa van de tegenstander te sturen.

Yonkyo
In de vierde fase ben je bezig om meerdere snijpunten van de drie vlakken met elkaar te verbinden en te combineren. Het effect hiervan is dat je je energie via alle mogelijke verbindingen in je botten en spieren kunt sturen, innerlijk (in jezelf) en uiterlijk (via je tegenstander) – naar boven en beneden, voor en achter, links en rechts.

Gokkyo
De vijfde fase wordt dynamischer en meer holistisch. Je bent in staat om buiten de voorgeschreven oefeningen te gaan en ervaart een zo groot mogelijke invloedssfeer van het lichaam en geest. Dit proces start met het leren kennen van de drie belangrijkste spanningsbogen in je lichaam, die de drie belangrijkste invloedssferen vormen. Elke invloedssfeer, klein of groot, bestaat uit oneindig veel punten, die allen ook weer driedimensionaal zijn. Elk contactpunt met een tegenstander is een dergelijk punt en kent daarom alle drie dimensies. Het samen laten vloeien van al deze afzonderlijke spanningsbogen en sferen creëert de ondoordringbaarheid van lichaam en geest. De kunst is om de invloedssfeer in jezelf intact te houden en te verruimen wanneer je met een tegenstander werkt, zodat je de invloedssfeer van de ander laat opgaan in die van jou.