Lichaam en geest herscholen

Tijdens ons leven nemen we onbewust veel houdings- en bewegingsgewoonten aan waar we ons meestal niet van bewust zijn en die we daarom ook niet kunnen veranderen. Het uitgangspunt van Aikishintai is dat het mogelijk is om te herschrijven hoe onze houding en manier van bewegen in ons zijn opgeslagen, zodat onze intentie – en niet onze gewoonten – de onderliggende stuwende kracht wordt. Dit is essentieel in vechtkunst, omdat je nooit weet wat er gaat gebeuren totdat het gebeurt. Wat het moment van ons eist, is specifiek voor dat moment; het is niet mogelijk om te bedenken welke van tevoren bedachte techniek het meest geschikt zal zijn, omdat geen enkele dat zal zijn. Dit ideaal is door O-Sensei omschreven als Takemusu Aiki, ofwel de toestand waarin iemand in staat is om spontaan de juiste, bij dat moment passende martiale respons te hebben.

Andere essentiële kenmerken van Aikishintai zijn:

  • Intentie – het vermogen om een mate van intentie te ontwikkelen die de verbindingen en structuur in je lichaam op elkaar afstemt als antwoord op een interne of externe prikkel;
  • Bewustzijn – het vermogen om je bewustzijn in nog onontgonnen gebieden van je lichaam te sturen, om subtielere en slimmere verbindingen te maken en op elkaar af te stemmen;
  • Neutraliteit – het vermogen om lichamelijk, verstandelijk en emotioneel neutraal te blijven;
  • Balans en beweging – het vermogen om, terwijl je beweegt, de intentie in alle zes richtingen te behouden;
  • Luisteren – het vermogen om een steeds subtielere proprioceptieve gevoeligheid voor interne verandering te ontwikkelen [proprioceptieof positiezin is het vermogen van een organisme om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen waar te nemen];
  • Ontspannen spanning – het vermogen om een subtiele inwendige spanning en micro-draaibewegingen in je lichaam te handhaven, zodat je zonder inspanning in elke richting kunt bewegen;
  • Yin Yang / In Yo– het vermogen om tegengestelde krachten met elkaar te verbinden en aan te sturen – terwijl je je energie tegelijkertijd in alle richtingen kunt verruimen en verdichten.