Structuur, verbinding en intentie

De kern van training in vechtkunst bestaat uit het reageren op inkomende en uitgaande krachten – in essentie is dat alles waar het om gaat. Of je nu geslagen wordt of zelf slaat, geworpen wordt of zelf werpt, in een klem gezet wordt of zelf iemand vastklemt; elke handeling komt neer op energie die je lichaam binnenkomt of verlaat. Om vrij te kunnen reageren op elk soort inkomende energie, hebben we inzicht nodig in de drie primaire kenmerken van Aikishintai: structuur, verbinding en intentie.

Structuur
Structuur heeft betrekking op de opbouw van ons lichaam in relatie tot de zwaartekracht en de uitlijning van ons skelet. Structuur is de meest fundamentele manier waarmee we verandering kunnen aanbrengen in de wijze waarop ons lichaam de zwaartekracht hanteert. Een groot deel van ons leven brengen we balancerend door; het gebruik maken van iemands onbalans vormt de basis voor bijna alle worpen, net zoals het lezen van de lichaamstaal, wanneer iemand een stoot wil geven of een techniek wil toepassen.

Aikishintai training begint met een verkenning van de lichaamsstructuur in relatie tot de inkomende en uitgaande krachten van de zwaartekracht. Zonder training van de structuur zorgen we er met bijna alles wat we doen juist voor dat de zwaartekracht een nog grotere invloed op ons heeft, waardoor we vaak moeite hebben om effectief met in- en uitgaande krachten om te gaan.

In Aikishintai ligt de nadruk op de verticale uitlijning van het lichaam; je kunt de zwaartekracht hanteren door het afleiden en weer laten terugveren van deze energie. Een van de voornaamste aandachtspunten is de transformatie van de ervaring van de gewrichten als scharnieren naar de ervaring van een ‘gespannen boog’ door de activering van de pezen en gewrichtsbanden. Deze ‘actieve boog’ is het begin van aanvullende verbindingen in de lichaamsstructuur die niet afhankelijk zijn van de vereisten van een verticale skeletopbouw. 

Verbinding
We kunnen ons bewustzijn gebruiken om onze spieren, banden en het weefsel te herprogrammeren, zodat ons lichaam efficiënter kan functioneren. Dit noemen we in Aikishintai ‘verbinding’. Vele delen van ons lichaam ‘slapen’ als het ware, alhoewel zij via een oneindig perceptief zenuwstelsel met elkaar verbonden zijn. Door de innerlijke verbindingen te ontwikkelen en steeds verder te verfijnen, kun je zodanig leren bewegen, dat je de kracht van een tegenstander gemakkelijk kunt absorberen en sturen, terwijl de uitlijning van je lichaam intact blijft.

Elke vezel van je lichaam is, net als bij een maatpak of netkousen, verbonden met elke ander vezel. Zo houden zij elkaar bijeen. Het leren kennen en inzetten van deze ontelbare verbindingen kan leiden tot onbegrensde kracht, fijngevoeligheid en reactievermogen. Aikishintai leert ons het samenspel tussen drie innerlijke en uiterlijke verhoudingen bewust in te zetten.

De uiterlijke verhoudingen zijn: van boven naar beneden, van voor naar achter en van zij tot zij. De innerlijke verhoudingen zijn: van schouder naar heup, van elleboog naar knie en van hand naar voet. Eerst vormen we de verbindingen rechtstreeks via deze lijnen, daarna aan dezelfde kant van het lichaam, en tenslotte leren we de grenzen en reikwijdte van ons lichaam kennen. Na verloop van tijd neemt de elasticiteit door het hele lichaam heen toe en wordt, stap voor stap, onze proprioceptieve waarneming vernieuwd.

Intentie
Door met intentie (bewuste aandacht) te trainen ben je in staat je energie zo te sturen dat je hele zenuwstelsel er meer bij wordt betrokken. Je kunt kracht ontvangen en geven door het hele lichaam als één krachtige, aaneengeschakelde keten in te zetten.

In eerste instantie zal je intentie je geest helpen om als het ware in je lichaam te kijken, zodat je de processen kunt ontdekken die zich daarin afspelen. Daardoor kun je je bewust worden hoe je je bewegingsapparaat op de meest adequate manier kunt gebruiken. Het uiteindelijke doel van elke vechtkunst is om een dusdanige mate van intentie in je lichaam en geest te ontwikkelen dat je altijd ‘aan’ staat. Elk moment is uniek en vraagt een ander antwoord; het vermogen om steeds het antwoord te vinden dat de situatie vereist, kan alleen ontstaan door bewuste ontwikkeling van een hoge mate van intentie.

Intentie-training in Aikishintai betekent signalen van de zenuwen in de hersens naar het lichaam laten sturen om nieuwe zenuwbanen en netwerken te ontdekken en te creëren; verbindingen die al aanwezig maar nog niet bewust geactiveerd waren. Door op allerlei manieren nieuwe neuromusculaire verbindingen te activeren, ontwikkel je een dusdanig onmiddellijk reactievermogen dat je een enorme hoeveelheid kracht kunt binnenlaten en uitoefenen.

Het doel van elke vechtkunst is om vrij en onbelemmerd te zijn in je reacties. Als je lichaam en geest doordrongen zijn door intentie is alles mogelijk, dan ligt er niets vast en bied je geen enkele opening. Structuur wordt dan minder belangrijk: je wordt structureel intact in jezelf. Dat is ook de betekenis van het gezegde “één deel komt in beweging, alle delen bewegen”.